Kun tiikeri herää
Trauma ja toipuminen

 

 

 

 

"Trauman aiheuttavat kaikkein voimakkaimmat vietit, joita ihmisen keho kykenee synnyttämään - trauma vaatii täten kunnioitusta."

Peter A. Levine

 

Suuren mittaluokan katastrofit koskettavat jo nyt monia suomalaisia, kuten esimerkiksi Estonian uppoaminen, tsunami ja Myyrmäen ostoskekuksen pommi ovat osoittaneet. Tulevaisuudessa katastrofien todennäköisyys ei ole vähenemässä: myrskyjen, tulvien tai terrori-iskujen kaltaiset tapahtumat koskettavat yhä useammin myös suomalaisia.

Tämän vuoksi traumaa koskeva oikea tieto on nykymaailmassa yhä tärkeämmässä asemassa. On yhä tärkeämpää, että suomalaisetkin tietävät mistä puhutaan silloin, kun puhutaan traumasta.

Lisäksi esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, pahoinpitelyn uhriksi joutuminen, auto-onnettomuudet ja lukemattomat tavanomaisina ja harmittomina pidetyt tapahtumat saattavat järkyttää yksityisen ihmisen elämän perustaa. Kaikki nämä tapahtumat traumatisoivat lukemattomia ihmisiä joka päivä ja vaikuttavat laajalti perheisiin ja yhteisöihin.

*

Yhdysvaltalaisen lääketieteen ja psykologian tohtorin Peter A. Levinen teos Waking the Tiger: Healing Trauma - The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences (1997) tunnustetaan traumaterapian klassikoksi. Teoksessa Levine pyrkii määrittelemään trauman sen omilla ehdoilla, ei trauman aiheuttaneen tapahtuman ehdoilla.

Levinen mukaan perinteiset trauman hoitamiseen käytetyt menetelmät - pitkäaikaiset psykoterapiat, kognitiiviseen terapiaan perustuvat ,siedätyshoidot, ja lääkehoidot - voivat olla vahingollisia. Jos kehon reaktioita ei oteta huomioon, ,katarttiseen, uudelleenelämiseen perustuvat hoidot saattavat aiheuttaa uudelleen traumatisoitumista ja ylläpitää ja voimistaa trauman oireita.

Levinen oma lähtökohta perustuu luonnontieteisiin. Hän kysyy: miksi eläimet niin harvoin traumatisoituvat? Hän yhdistää eläintieteilijöiden havainnot moderniin aivotutkimukseen ja jäljittää ihmisen alttiuden traumatisoitumiselle kaikille eläimille yhteisiin, alkukantaisiin puolustusstrategioihin. Levinen mukaan "jähmettymisreaktioreaktio" on vaistomainen tapa suojautua hengenvaarallisessa tilanteessa. Tämä reaktio on ensisijaisesti fysiologinen, ei psykologinen. Traumaattisessa reaktiossa ei siten ole sinällään mitään patologista.

Levine kuvaa, mitä tapahtuu, kun ihminen - kaikessa järkevyydessään - ei uskalla purkaa uhkaavien tilanteiden liikkeelle panemia suunnattomia voimia. Hän esittelee kehotuntumaan perustuvan menetelmän, jonka avulla traumaa ylläpitävät voimat voidaan purkaa turvallisesti. Teos toimii näin ollen myös traumasta kärsivien itsehoito-oppaana: se auttaa ymmärtämään trauman oireiden syitä ja niiden kehittymistä itsessämme ja lähimmäisissämme.

Trauman kokeneille teos auttaa palauttamaan yhteyden kehon tuntoihin, läheisille ja omaisille teos lisää ymmärrystä trauman luonteesta. Lisäksi olemme yhä kiinnostuneempia pitämään huolta kehomme terveydestä. Teoksessa esitettyjen mentelmien avulla jokaisella on mahdollisuus saada kosketus omaan ,traumahistoriaansa,, ja jokainen voi tulla paremmin tietoiseksi inhimillisen kehon primitiivisistä reaktioista ja sen voimavaroista.

*

Teos perustuu Levinen (s. 1942) yli kahdenkymmenen viiden vuoden aikana saamaan kliiniseen kokemukseen traumojen hoitamisessa.

Teoksen tapauselostuksia:

 • Lapsen kuoleman todistaminen
 • Lääketieteelliset toimenpiteet, eetterinukutus
 • Kidanappaus, elävältä hautautumisen uhka
 • Eläimen hyökkäyksen kohteeksi joutuminen
 • Pahoinpitelyn uhka, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Auto-onnettomuuteen joutuminen

Levine kritisoi trauman hoitomahdollisuuksiin kohdistuvaa yleistä pessimimiä:

"Päinvastoin kuin yleensä uskotaan traumasta voi parantua. Eikä siinä kaikki - monissa tapauksissa trauma voidaan parantaa ilman pitkäkestoista terapiaa, ilman tuskallisten muistojen uudelleen elämistä ja ilman riippuvuutta lääkkeistä. - - Kun ymmärrät, kuinka trauma syntyy ja opit tunnistamaan trauman purkamisen estävät mekanismit, alat ymmärtää tapoja, joilla organismi pyrkii itse parantamaan itsensä."

*

Teos on korvaamaton kaikille hoitoalalla tai pelastustyössä toimiville ihmisille, jotka joutuvat ammattinsa puolesta työskentelemään onnettomuuksien uhrien parissa. Myös poliisitoimessa ja armeijan palveluksessa toimiville teos on hyödyllinen.

Traumaa koskevan tiedon lisäämisellä on mahdollista lievittää lukemattomien ihmisten ja perheiden kärsimyksiä - mielenterveystyössä se voi osaltaan auttaa esimerkiksi itsemurhien ehkäisyssä, mikä on Suomessa yksi mielenterveystyön painopisteistä.

Ne, joka ovat nähneet tai kokeneet sen voiman, jolla trauma purkautuu, ymmärtävät, että kirjassa esitetyt tiedot voivat mullistaa elämän - ja että näiden tietojen avulla voidaan toisinaan pelastaa henkiä.

*

Levinen teos on tähän mennessä käännetty ainakin kahdelletoista kielelle. Nyt teos on saatavilla myös suomenkielisenä:

 

Kun tiikeri herää
Trauma ja toipuminen

Teoksen aihepiirejä:

 • Trauman aiheuttajat
 • Alkukantaiset puolustusmekanismit
 • Meduusa-kompleksi - jähmettyminen
 • Trauman oireiden kehittyminen
 • Orientoitumisreaktio - ylivalppaus
 • Traumaattinen ahdistus
 • Miksi trauman katarttinen 'uudelleen eläminen' voi olla vahingollista?
 • Kosketus kehotuntumaan
 • Trauman uudelleen jäsentäminen
 • Yhteisölllisen trauman hoitaminen
 • Ensiapu traumatisoivan tapahtuman jälkeen
 • Lapsen trauman ehkäisy ja hoitaminen

 

Suom. Immo Pekkarinen, 279 s.

TRAUMATERAPIAKESKUS
Hinta: 35€ + postituskulut

Tilaa osoitteesta:

www.traumaterapiakeskus.com

*