SISÄLTÖ

 

ALOITUS

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ

VALMISTUS

GENERAATTORI

SAATAVUUS

 

 

VELI   HOPEAN   HOPEASIVUSTO

HOPEA ON LUONNON OMA ANTIBIOOTTI, JOKA ON  IHMISILLE JA  ELÄIMILLE VAARATONTA.  HOPEA SUOJAA SAIRASTUMISELTA,  JA  JOS SAIRASTUT,  TUKEE  SE  LÄÄKEHOITOA

Hopeaveden valmistus

Hopeaveden raaka-aineet ovat tislattu tai ionivaihdettu vesi sekä puhdas vähintään 999 hopea. Hopeavettä voi valmistaa monella tavalla. Laadultaan paras hopeavesi syntyy suspensiotekniikalla käyttämällä hopean liuotuksessa vakiovirtasäätöistä tasavirtalähdettä. Suspensiossa hopeaa liukenee anodilta veteen. Virran tiheys anodin pinta-alaa kohden määrää liuotusajan ja veteen liukenevan ionikoon. Liuotuksessa aloitusjännite voi olla 15 - 30 V ja liuotuksen loppuvaiheessa 5-7 V. Paras virtalähde on laboratorioteholähde, joka on jännite ja virtasäätöinen ja jossa virran lukematarkkuus on kolmella desimaalilla.

 

Viereisessä kuvassa on suomalaisen Carno  Oy:n hopeavedestä hiukkaskokojakauma.

Jakaumassa on kolme huippua. Tärkein hiukkaskokoalue on 3 - 5 nm alue. Kaikki kokoluokat 2 - 100 nm ovat tarpeellisia, jotta hopeavesi olisi mahdollisimman laajatehoinen.

Hopeavesien paremmuutta mitataan hiukkasten pinta-alalla ml kohti. Kahdesta samanvahvuisesta hopeavedestä on aina teholtaan parempi se, jossa hiukkaskoko on pienempi, koska silloin hiukkasten yhteenlaskettu pinta-ala on suurempi.

 

Mikäli haluat tehdä itsellesi hopeavettä voisi turvallisin tapa olla  9 v paristojen käyttö virtalähteenä. Kun niistä muodostaa sarjakytkennän eli 27 V, etkä pyri tekemään kovin vahvaa hopeavettä on hiukkaskoko erinomainen.

Kysymys:

-Pitääkö hopeaveden teossa molemmat elektrodit olla hopeaa? Käykö katodiksi kuparipellin suikale? kysyy SilverEagle

-

Vastaus: Hopeaionit irtoaa ja liukenee veteen anodilta eli pluselektrodilta.
Katodi eli miinuselektrodi voi olla vaikka ehdottamasi kuparipelti. Jos virtajohdot tulevat väärinpäin, ei tulos ole hopeavesi, vaan kuparivesi.  Mielestäni tässä kohtaa ei kannata säästää. Jotta ei synny vahinkoja, osta molemmat elektrodit hopeaa. Nimimerkkisi SilverEaglet käy elektrodeiksi.