suomeksi
in english

äänimuotokuvatÄänimuotokuvia/Sound Portraits >>

MUOTOKUVISTA

Olen tehnyt äänimuotokuvia hyvin erilaisissa yhteyksissä vuodesta 1997 alkaen. Perustilanne on pysynyt hyvin samankaltaisena: ihminen istuu tuoliin ja kertoo nimensä, minä peitän hänen silmänsä ja ääntelen hänen muotokuvansa käyttäen hänen nimensä äänteitä. Muotokuvakäsite johtaa siis hieman harhaan. En kuvaile tuolissani istuvaa ihmistä äänelläni, vaan leikin hänen nimensä äänteillä. Mutta en ole keksinyt parempaakaan nimeä. Keksitkö sinä?

Ensimmäiset muotokuvat ääntelin Tero Nauhan ja Tina Wardin näyttelyn yhteydessä Rajatila-galleriassa Tampereella 1997. Nimipäivissä Helsingissä 1999 käytin samaa tekniikkaa eli leikin nimipäiväsankareiden nimien äänteillä, ilman tuolissa istuvaa ihmistä. Anti-festivaalilla Kuopiossa 2003 ja Signal & Noise -festivaalilla Vancouverissa 2004 käytin paitsi nimien äänteitä myös pieniä esineitä - putkia, purkkeja, soittorasiaa, tiukuja, saksia, omenoita, harjaa - joista ihminen valitsi yhden. Mitä näit? -näyttelyssäni Muu galleriassa 2006 kysyin muotokuvansa kuulleilta ihmisiltä, mitä näit kun kuulit muotokuvasi. Sävelsin vastauksista samannimisen, neljätoistaminuuttisen radioteoksen. Kerran olen äännellyt muotokuvan kahdesta ihmisestä: häälahjaksi hääparin muotokuvan.

Teen muotokuvia edelleen, tässä näyte Annikin runofestivaalilta kesäkuulta 2015: Alisa.

Nämä kuultavissa olevat 66 muotokuvaa perustuvat Etoiles Polaires -festivaalilla Ghentissä 2007 äänittämiini muotokuviin. Kotiin palattuani kuuntelin muotokuvat, valitsin mielenkiintoisimmat kohdat ja ääntelin ne uudelleen. Olen myös kirjoittanut muutamien partituurit ja esittänyt niitä Art Contactissa Helsingissä ja Turun kirjamessuilla 2008.

Kuulokkeilla kuulet enemmän!

ABOUT PORTRAITS
I have performed vocal portraits in various contexts since 1997. Basic situation has remained almost the same; a person sits on the chair and says his/her name, I cover his/her eyes and voice the portrait, using the phonemes of his/her name. The concept portrait is a bit mis-leading. I don't describe the person on my chair, with my voice, but play with the phonemes of his/her name instead. But I haven't invented better title.
The first portraits I voiced at Tero Nauha & Tina Ward's exhibition at Rajatila gallery in Tampere, 1997. In "Namedays" (Helsinki, 1999) I used the same technique, that is, played with the phonemes of people's names, only that there was no chair nor anybody sitting on it. At Anti festival (Kuopio, 2003) and Signal & Noise festival (Vancouver, 2004) I used phonemes but also small objects - tubes, cans, music box, bells, scissors, apples, brush - of which the person chose one. In my exhibition, "What Did You See?", at Muu gallery, 2006, I asked the person who just heard his/her portrait, what he/she saw. Using the answers, I composed a 14-minute-long radio piece. Once I voiced a portrait of two people; portrait of a wedding couple.

Still, I make portraits. This is Alisa from Annikki Poetry Festival, June 2015.

These 66 portraits are based on the portraits I recorded at Etoiles Polaires festival in Ghent, 2007. Back home, I listened to them, chose the most interesting parts, and voiced them again. I have written a few partitures, based on these newly voiced portraits, too, and performed them at Art Contact, Helsinki, and Turku Book Fair, 2008.

Use headphones, and hear more!

juha.valkeapaa[at]nbl.fi

KUUNTELE ÄÄNIMUOTOKUVIA!
LISTEN TO SOUND PORTRAITS!